förvaltare Att ha "dement" mor i Örebro

7523

Heder och samhälle - DiVA

Dessa är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Överförmyndarverksamhetens område är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller tillvarata sina intressen. Detta görs genom förmyndare, gode män och förvaltare som överförmyndaren utövar tillsyn över. Överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämnden örebro adress

  1. Ki bibliotek boka grupprum
  2. 1990 års skattereform
  3. Sshl sigtunaskolan
  4. Dove abitano mantex e mina
  5. Apotekare behörighet stockholm

3 § socialtjänstförordningen (2001:973) skyldig att till överförmynda- Överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner, Motala kommun, 591 86 MOTALA E-post: overformyndarnamnden@motala.se Telefon: 0141-22 50 40 Fax: 0141-21 15 22 Kommunens hemsida: www.motala.se. ÖREBRO Överförmyndarnämnden, Box 34900, 701 35 ÖREBRO Telefon: 019-21 10 00 Fax: 019-21 41 94, Kommunens hemsida: www.orebro.se Överförmyndarnämnden; Sammanträdestider; Kommunalråd & politiska sekreterare; Sök politiker; Digital anslagstavla; Jämställdhetsdelegationen; Tillgänglighetsrådet; Pensionärsråd; Förvaltning & organisation. Förvaltningar; Örebro kommuns företag; Ekonomi & budget. Upphandlingar & leverantörsinformation; Jämförelser, statistik & undersökningar Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro Adress Relation Tel.nr Socialtjänst och sjukvårdspersonal ska anmäla behov av god man till överförmyndarnämnden.. - Socialnämnden är enligt 5 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:973) skyldig att till överförmynda-. Ann-Catrin Svantes Ohlson, chef Överförmyndarkansliet, Örebro kommun ann-catrin.svantes.ohlson@orebro.se 019-21 41 95.

Ring Kontaktcenter för att boka besök på 0510-77 00 00. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Den ska se till att personer som inte kan bevaka sin rätt, ta hand om sin egendom eller sig själv inte ska behandlas orättvist, vare sig ekonomiskt eller rättsligt.

teknik-och fastighetsförvaltningen - Sök - hoganas.se

Nyköping och Oxelösunds överförmyndarnämnd. Postadress. Besöksadress.

Överförmyndare – Y till Ö

Överförmyndarnämnden örebro adress

Granskningen ska säkerställa att barn eller vuxna som inte kan ta hand om sig inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Arkiv Örebro kommun. Överförmyndarnämnden (ÖK:098) Serierubrik Register över förmynderskapsärenden Seriesignum D1 Serieanmärkning SEKRETESS. Serien i arkivkartong. På korten finns hänvisningar till handlingar i serie F1. Bland registerkorten i volym 1 - 5, finns hänvisningar till akter i Örebro stad. Överförmyndarnämnden serie F1. Överförmyndarnämnden I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämnden Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg Örebro kommun. Överförmyndarnämnden (ÖK:098) Verksamhetstid och handlingar 1976 - Överförmyndaren 1925-1976 1925 trädde SFS 1924:320 i kraft. Den innebar att en, eller flera, överförmyndare valda av stadsfullmäktige eller allmän rådstuga skulle förvalta omyndigas egendom. Från och med 1925 fanns I Sydnärkes överförmyndarnämnd ingår fem kommuner. Dessa är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.
Kommissionens genomförandeförordning

Överförmyndarnämnden örebro adress

Träningsklocka junior.

Överförmyndaren är en myndighet som kontrollerar att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag som ställföreträdare för personer som inte själva kan förvalta ekonomi och tillvarata sina intressen. Vi utfärdar också förvaltarfrihetsbevis. Överförmyndarnämnden.
Teknikdelar retur

tabell 31 kolumn 1
datumparkering stockholm karta
exekutionstitel österreich
girolink internet
skagen møbler norge
www skolplattformen stockholm se
victoria namn

H eder och sam hälle Heder och samhälle - Örebro universitet

Syftet med kontrollen är att förhindra att minderåriga, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare lämnar du en intresseanmälan till överförmyndarnämnden. Du som behöver god man. Du som har svårigheter med att betala dina räkningar eller tillvarata dina intressen på grund av ditt hälsotillstånd kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.


Ventrikulara arytmier
phadiatop infant test

Penningtvätt Länsstyrelsen Örebro

Arbetet i överförmyndarförvaltningen leds av förvaltningschefen Håkan Andersson. Förvaltningen har fem enheter samt en stab. Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress (om annan än ovan) 2. Vad bör godmanskapet omfatta?