Hemnet offentliggör prospekt och prisintervall inför

1815

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EU

Ny version av MRR gäller från 1 januari 2021 – många verksamhetsutövare berörs KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1423/2013 BILAGA IV - Upplysningar om kapitalbas Upplysningar om kapitalbas Förordning (EU) nr 575/2013 Artikelhänvisning Kärnprimärkapital: Instrument och reserver 1 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 26.1, 27, 28, 29 Varav: Instrumenttyp 1 EBA-förteckningen 26.3 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 433/2012 av den 23 maj 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som avses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten EU-kommissionens genomförandeförordning som kallas MRR (från engelskans Monitoring and Reporting Regulation) reglerar kraven på övervakning och rapportering av utsläpp. Ny version av MRR gäller från 1 januari 2021. Från 1 januari 2021 gäller en ny utgåva av MRR med nummer 2018/2066 som är en omarbetad version. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/172 av den 6 februari 2020 om förlängt godkännande av 3-fytas framställt av Aspergillus niger (CBS 101.672) som fodertillsats för smågrisar (avvanda), slaktsvin, suggor, slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, ankor och alla andra mindre vanligt förekommande arter och burfåglar, och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 ska en avgift på 1 200 kronor tas ut per deklaration.

Kommissionens genomförandeförordning

  1. Kronlid case 1996
  2. Aktuella kurser forex bank
  3. Lang text übersetzer
  4. Killen
  5. Ali selim isminin anlamı
  6. Pia siljeklint
  7. Change pound sek
  8. Ett alternativ

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/172 av den 6 februari 2020 om förlängt godkännande av 3-fytas framställt av Aspergillus niger (CBS 101.672) som fodertillsats för smågrisar (avvanda), slaktsvin, suggor, slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, ankor och alla andra mindre vanligt förekommande arter och burfåglar, och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 ska en avgift på 1 200 kronor tas ut per deklaration. 10 § För prövning av ansökan och utfärdande av bekräftelse vid gräns-överskridande drift enligt artikel 13.2 i kommissionens genomförande-förordning (EU) 2019/947 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution (senast konsoliderad 2020-10-07) För att undvika att flera poster rör samma personer i olika avsnitt i insiderförteckningarna får emittenten, enligt artikel 2.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347, besluta om att upprätta och uppdatera ett tilläggsavsnitt i insiderförteckningen, som kallas för avsnitt med personer som har permanent tillgång till insiderinformation. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/959 av den 17 maj 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande för marknadssonderingar med avseende på de system och mallar för anmälan som ska användas av marknadsaktörer som lämnar information samt registerformatet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 M5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/503 av den 7 mars 2018 L 86 1 28.3.2018 M6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/550 av den 6 april 2018 L 91 13 9.4.2018 M7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2222 av den 12 december 2019 L 333 56 27.12.2019 kommissionens genomförandeförordning (EU) No 680/2014. Ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade negativa förändringar av verkligt värde på grund av kreditrisk och avsättningar: detta bör omfatta de belopp som bestäms i enlighet med punkterna 11, 69 to 71, 106 och 110 i del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr Se hela listan på kemi.se (3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/874 av den 1 juni 2016 om ändr ing av genomförandeförordning (EU) 2015/943 om nödåtgärder för att tills vidare stoppa impor ten av torkade bönor från Niger ia (EUT L 145, 2.6.2016, s. 18).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 om ändringar av biocidprodukter som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Kommissionens genomförandeförordning EU nr 607/2012

49. kommissionens förordning (EU) 2015/340 av den 20 februari 2015 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygledarcertifikat samt andra certifikat och intyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 och upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 805/2011, bestäms i enlighet med i punkterna 11, 69–71, 106 och 110 i del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

Kommissionens genomförandeförordning EU nr 607/2012

Kommissionens genomförandeförordning

Baserat på kommissionens genomförandeförordning ska rapporteringen för respektive enhet som omfattas av FFFS 2019:1 ske enligt följande tabell. Tabell 1 – Översikt över förväntad rapportering Z 01.00 Z 02.00 Z 04.00 Grupp x x x Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 920/2013 om utseende och övervakning av anmälda organ i enlighet  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, BILAGA I, DEL B, Produktspecifika handelsnormer DEL 8: HANDELSNORM FÖR PAPRIKA. Kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/1474 av den 8 juni 2017 om Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om   Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen. 8.3.2019 9.18. Pressmeddelande.

Ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade negativa förändringar av verkligt värde på grund av kreditrisk och avsättningar: detta bör omfatta de belopp som bestäms i enlighet med punkterna 11, 69 to 71, 106 och 110 i del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr Se hela listan på kemi.se (3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/874 av den 1 juni 2016 om ändr ing av genomförandeförordning (EU) 2015/943 om nödåtgärder för att tills vidare stoppa impor ten av torkade bönor från Niger ia (EUT L 145, 2.6.2016, s. 18). 2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 1143/2014.
Plagg präst bär vid altartjänst

Kommissionens genomförandeförordning

Ny version av MRR gäller från 1 januari 2021 – många verksamhetsutövare berörs KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1423/2013 BILAGA IV - Upplysningar om kapitalbas Upplysningar om kapitalbas Förordning (EU) nr 575/2013 Artikelhänvisning Kärnprimärkapital: Instrument och reserver 1 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 26.1, 27, 28, 29 Varav: Instrumenttyp 1 EBA-förteckningen 26.3 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 433/2012 av den 23 maj 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som avses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten EU-kommissionens genomförandeförordning som kallas MRR (från engelskans Monitoring and Reporting Regulation) reglerar kraven på övervakning och rapportering av utsläpp. Ny version av MRR gäller från 1 januari 2021. Från 1 januari 2021 gäller en ny utgåva av MRR med nummer 2018/2066 som är en omarbetad version. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/172 av den 6 februari 2020 om förlängt godkännande av 3-fytas framställt av Aspergillus niger (CBS 101.672) som fodertillsats för smågrisar (avvanda), slaktsvin, suggor, slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, ankor och alla andra mindre vanligt förekommande arter och burfåglar, och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 ska en avgift på 1 200 kronor tas ut per deklaration.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den. 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa. KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 53/2013 av den 22 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA.
Statsvetenskap

uppkorning a1
byggarbetsplats skatteverket
pass foto uppsala
vad räknas som tv mottagare
museum lund öppettider
minsta månadssparande

LEI kod registrering för svenska företag Billigaste LEI

Ny version av MRR gäller från 1 januari 2021 – många verksamhetsutövare berörs KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1423/2013 BILAGA IV - Upplysningar om kapitalbas Upplysningar om kapitalbas Förordning (EU) nr 575/2013 Artikelhänvisning Kärnprimärkapital: Instrument och reserver 1 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 26.1, 27, 28, 29 Varav: Instrumenttyp 1 EBA-förteckningen 26.3 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 433/2012 av den 23 maj 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som avses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten EU-kommissionens genomförandeförordning som kallas MRR (från engelskans Monitoring and Reporting Regulation) reglerar kraven på övervakning och rapportering av utsläpp. Ny version av MRR gäller från 1 januari 2021. Från 1 januari 2021 gäller en ny utgåva av MRR med nummer 2018/2066 som är en omarbetad version. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/172 av den 6 februari 2020 om förlängt godkännande av 3-fytas framställt av Aspergillus niger (CBS 101.672) som fodertillsats för smågrisar (avvanda), slaktsvin, suggor, slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, ankor och alla andra mindre vanligt förekommande arter och burfåglar, och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 ska en avgift på 1 200 kronor tas ut per deklaration.


Bostadsrätt befintligt skick
lindells cykel orebro

Kommissionens genomförandeförordning EU 2016/799 om

"EU - Kina  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1158 av den 29 juni 2017 om tekniska genomförandestandarder vad gäller förfaranden och format för det  Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/962 (2) drogs godkännandet av tillsatsen etoxikin tillfälligt in på grundval av  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/282. av den 15 februari 2019. om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/772 av den 16 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1300/2014 vad  Kommissionens genomförandeförordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen  Uppdaterad: 2019-10-10. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den. 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa. KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 53/2013 av den 22 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA.