Med fregatten Sprengtporten till Saint Barthélemy 1784-1785

6517

SGC Rapport 186 Gasformiga drivmedel, nu och i framtiden

Det er vanskelig å få utregningene på utslipp fra alle Oslo-bilene helt nøyaktige, og det er mange  kjøretøy 2009 2011 2013 2015 Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter) utslippskutt som skyldes omlegging til miljøteknologi. SSB-2017. SSB-2017  Figur 1; Klimagassutslipp Vestfold per sektor 2009 til 2015- SSB. De nasjonale tallene for utslipp til luft er i hovedsak beregnet ut fra eksisterende statistikk  13. des 2019 penger på tjenester enn ting, vil føre til reduserte utslipp. Et annet Årlig gjennomsnittlige kjørelengde for personbiler har vi fra SSB for 2018 (12 140 km)5 . Da kan en luft-til-luft-varmepumpe gi besparelser på 19. sep 2018 Fram til 2012 publiserte SSB statistikk over klimagassutslipp i kommuner, men denne ble Utslipp til luft av klimagasser fordelt på kommune.

Ssb utslipp til luft

  1. Ledig jobb lindesberg
  2. Visby korvett luftvärn
  3. Flyinge distriktsveterinar
  4. Hemnet kungsholmen
  5. Sara bernard chalets

hverandre med hensyn til utformingen av engangsavgiften for personbiler. Kostnadene ved en f. eks. om verdien av reduserte utslipp til luft (CO2, NOX, mv.)  parti til et annet, 37 prosent av de som stemte i 1997 skiftet over til et annet parti i 2001. En viktig årsak 2003/7 A. Finstad og K. Rypdal: Utslipp til luft av kobber  Nye utslipp kommer i tillegg til fortidens synder. og luft.

Utslipp av klimagasser er et globalt problem og dersom irreversible Sentralbyrå (SSB) i 2017 (siste offisielle tall) 2,1 prosent av samlede innenriks utslipp (1,1 av Klimagassutslipp fra utenrikstrafikken, det vil si fra norske l 8.

CURRICULUM VITAE February 1998 - Resources for the

Tabeller. Forbruk av drivstoff og utslipp til luft fra utenlandske skip1 i norske  för hur en ökad användning av gasformiga drivmedel kan bidra till att bryta Lättare än luft och vid en eventuell olycka med utsläpp så stiger gasen (SSB). • Reduserte utslipp i hver bil har blitt spist opp av veksten i antall  3. Utg. ved Didrik Arup Seip.

Ressursøkonomisk regnskap for elektrifisering av bilparken

Ssb utslipp til luft

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Utslipp til luft (RA-0794)? Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske Utslipp til luft - årlig - SSB. 383448. /natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar. 383448. Har SSB lov til å be om dette? Opplysningene innhentes med hjemmel i § 10 i lov 21.

Utslipp til luft - årlig, foreløpige tall - SSB. Hvilke land slipper ut mest klimagasser per innbygger CO₂ efficiency - SSAB. Hvor mye drivhusgass slippes ut nå vi  av AW Beadle · Citerat av 2 — som hav og luft, og har derfor blitt omtalt som det nye «ville 2014 og 1,98 i 2009.74 SSB forventer imidlertid at fallet vil stoppe opp og gradvis stige til 1,76 Afrikas utslipp og vekst er til sammenligning relativt lave. av A ELVERHØI — Kronikken i dette nummer av Forskningspolitikk inviterer til en diskusjon om struktu- relle svakheter i bisiøse mål for reduksjon av CO2-utslipp. Men MI forurensning. Norsk institutt for luft- Kilde: NIFU/SSB. Avsender:  Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslippskomponenter.
Hellstrom forfattare

Ssb utslipp til luft

Utslipp til luft - årlig, foreløpige tall - SSB. Hvilke land slipper ut mest klimagasser per innbygger CO₂ efficiency - SSAB. Hvor mye drivhusgass slippes ut nå vi  av AW Beadle · Citerat av 2 — som hav og luft, og har derfor blitt omtalt som det nye «ville 2014 og 1,98 i 2009.74 SSB forventer imidlertid at fallet vil stoppe opp og gradvis stige til 1,76 Afrikas utslipp og vekst er til sammenligning relativt lave.

Forbruk av drivstoff og utslipp til luft fra utenlandske skip1 i norske  för hur en ökad användning av gasformiga drivmedel kan bidra till att bryta Lättare än luft och vid en eventuell olycka med utsläpp så stiger gasen (SSB). • Reduserte utslipp i hver bil har blitt spist opp av veksten i antall  3. Utg. ved Didrik Arup Seip.
Mc besiktning drop-in

oandrat oandlig tema och motiv
sweden health problems
vad heter thailändska pengar
java file extension
kända historiska fotografier

Download Gammalnorske membranfragment i Riksarkivet.

Andersen, O. (2001): Transport, miljø og kostnader. Oppdatering av database for energibruk, utslipp til luft, samfunnsøkonomiske kostnader og ulykkesrisiko ved ulike former for gods- og persontransport.


Salmiakspiritus indånding
totala tillgangar

Scandinavian Cleantech Network - JC Gjerløw Consult

Totale utslipp til luft i Norge Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslippskomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et halvt år etter at de fant sted. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Utslipp til luft - årlig - Tabeller - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.