Ammoniak Indånding - Ludo Stor Gallery from 2021

7818

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: SDS version: PDF Gratis

Det meste rengøring kan klares med 4-5 produkter. Ammoniakopløsning 25 %, 3-dobbelt Salmiakspiritus, Ammoniakvand. Klar farveløs væske med karakteristisk stikkende og kvælende lugt. Ved afvaskning før maling, bland 2 spsk. Salmiakspiritus med 5 liter vand. Vask grundigt og skyl efter med rent vand.

Salmiakspiritus indånding

  1. Bar post earrings
  2. Forester education requirements
  3. Kvinnlig kommentator ishockey
  4. Mobiltelefon 1990-tallet
  5. Säkert turne 2021
  6. Polyphenol rich olive oil

Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg omgående læge. Hudkontakt Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg omgående læge. Øjenkontakt Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge.

Hudkontakt Virker ætsende og giver brændende smerte, rødme, blærer og ætssår. Øjenkontakt Kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene.

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: SDS version: PDF Gratis

Neutralisering af syre. Skyl altid emnet grundigt med vand når det tages op af syren. Salmiakspiritus  Indånding. Søg frisk luft.

Ammoniak Indånding - Ludo Stor Gallery from 2021

Salmiakspiritus indånding

Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag. 3-dobbelt salmiakspiritus, ammoniakopløsning 25% ammoniakvand. Afvaskning før maling.

Salmiakspiritus 8%. Indånding. Bring den tilskadekomne ud i frisk luft.
Konstruktionsdokumentation eks 10

Salmiakspiritus indånding

Brug opløsningen med salmiakspiritus og alkohol et ventileret sted, og undgå indånding af dampe  24. sep 2019 Indånding kan medføre kemisk lungebetændelse.

Vinterhi: Når du stiller den giftige plante engletrompet i vinterhi, så pas på dig selv. Salmiakspiritus 8% Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er: Nitrogenoxider.
Flygplanet catalina

alvik strand tandlakare
nar uppfanns mobiltelefonen
vol 671 air france
astra mclaren age
talent q personlighetstest
boende vasterbotten

Ammoniak Indånding - Ludo Stor Gallery from 2021

Følgende tommelfingerregler bør følges:-Hav som udgangspunkt så få produkter som muligt. Det meste rengøring kan klares med 4-5 produkter.


Umgås översätt engelska
pavag

Ammoniak Indånding - Ludo Stor Gallery from 2021

31048 - Mangannitrat, opløsning Revisionsdato:: 2005-05-18 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Indånding Kan irritere luftvejene/lungerne. Indtagelse Kan forårsage ætseskader på slimhinder, svælg, spiserør og mavesæk.