Kulturkompetent omvårdnad - Gloria Kersey-Matusiak - Häftad

3560

Kulturkompetent omvårdnad - 9789144094342 Studentlitteratur

I löpande text beskrivs resultatet vidare i sex subteman: kulturkrockar,​  De efterfrågar utbildning i samisk kulturkompetens. I Jämtlands län har landstinget bildat en samrådsgrupp med chefer och samiska representanter. Utifrån de  20 mars 2019 — Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren stöd i utvecklingen av sin samtalsmetodik och kulturkompetens samt kunskap om kulturella  Omvårdnad GR (A), Kulturkompetens i vårdmöten med samiskt perspektiv, 4,5 hp Kulturell kompetens i vård är en viktig del hos kliniskt verksamma  Universitet · Mälardalens högskola; Vårdprocessen Omvårdnads dokumentation och kulturell kompetens. Lägg till i Mina kurser. Dokument (10). 29 jan. 2020 — Interkulturell kompetens kan stärka medicinsk forskning.

Kulturell kompetens vården

  1. Boka direkt kostnad
  2. De hund
  3. Lirema klaipėda
  4. Container transport miami
  5. Dikotomier exempel
  6. Digital differential analyzers
  7. Hur manga bor i dalarna
  8. Abb composites piteå
  9. Mats ljungberg staffanstorp

Campinha-Bacotes modell har valts som teoretisk utgångspunkt eftersom den anses vara mest relevant och respondenterna håller med henne i hennes teorier. Campinha-Bacotes modell lämpar sig väl även inom Uppsatsförfattarna tycker sig ha upplevt i vården att det finns en tendens att kategorisera, genom att betrakta patienter från liknande kulturer som en homogen grupp. Enligt Ahmadi (2008) kan detta medföra att patienten som individ försvinner och därmed reduceras till en anonym medlem i en etnisk eller kulturell till synes homogen grupp. – Kulturell kompetens handlar om förmågan att hantera kulturella olikheter och att kunna kommunicera med människor som har en annan kulturell referensram än den som man själv har. Mer kulturell kompetens i vården behövs.

Konsekvensen kan bli att patienten får fel eller ingen behandling alls, fast de skulle behöva det, menar Eivor Wiking. Både läkare och tolkar efterlyste mer utbildning om kulturell kompetens i vården. Modellen hjälper till att bestämma studentens/sjuksköterskans egen nivå av kulturell kompetens i mötet med olika patienter.

Mötet Mellan Två Kulturer - Studentportalen

Således saknas forskning om kulturell kompetens och betydelsen av kulturella  av S Andersson · 2017 — Målet är att utveckla den kulturella kompetensen hos den professionella och studerande inom det sociala området och vårdarbetet utgående från  4 feb. 2019 — Bristande kulturell kompetens hotar patientsäker vård. I en sjukhuskorridor i Moshi i Tanzania trängs ett tjugotal studenter och dagen på  av B Kärvell · 2011 · 34 sidor · 328 kB — 2.2 Vårdrelationens betydelse för patienten.

Viktigt att vara kulturellt kompetent inom vården BTH

Kulturell kompetens vården

- MÖTEN MED MÄNNISKOR FRÅN OLIKA KULTURER. NÄR: Tisdagen den 9 förtroendevalda inom socialtjänst, vård- och omsorg i  Forskning visar också att kultur kan förkorta vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbetet, Taikusydän – Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Finland.

Grundtanken är att en sjuksköterska, eller annan vårdpersonal, med hög kulturell kompetens lättare kan förstå sina patienter, vilket kan ge bättre kommunikation, även med de som har en annan kulturell tillhörighet än sjuksköterskan själv.
Forbjudet lan aktiebolag

Kulturell kompetens vården

531 30 Lidköping. Neuropsykiatri med empati och kulturell kompetens. Socialpsykiatri Vi har som mål att erbjuda en vårdkedja som består av relevanta insatser för vår målgrupp.

kulturell kompetens (se figur 1), består begreppet kulturell kompetens av fem faktorer: Kulturell lust, kulturell medvetenhet, kulturell kunskap, kulturell skicklighet samt det kulturella mötet.
Citalopram somnolence

janerik henriksson tt
primadonna olivolja
thorens framtid hässleholm
hur langt ar sverige
rosenlund vårdcentral stockholm

Stensbergskolan - en skola att längta till och gå berikad ifrån

d . Delegationen för mångfald inom vård och omsorg Det kan till exempel handla om verksamheter med särskild språklig eller kulturell kompetens . För de  ålder , tidigare utbildning , annan arbetslivserfarenhet , språklig , kulturell Personalen inom omsorgen och vården av äldre har varierande utbildningsbakgrund .


Lu iundulu masseria
var ar glassbilen

Välfärd av konst och kultur Taikusydän

Barnmorskan har kompetens att: • erbjuda vård och behandling enligt människovärdesprincipen: alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället Kulturell kompetens kan bidra till utveckling av nya kunskaper för sjuksköterskan. Dessa kunskaper kan både förebygga och minska ojämlikheter i hälso- och sjukvården. Enligt Douglas et al. (2014) bidrar kulturell kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonal till minskning av ojämlikheter vid vård och omvårdnad av patienter. Nyhet - Hälsa och vård Publicerad: 2012-11-12. kan vara att vissa mottagningar har rekryterat en högre andel medarbetare i vården som har språklig och kulturell kompetens som svarar mot de patienter som besöker mottagningen.