Aktiva verb - Kursutveckling.se

7022

Blooms taxonomi MoD - Pedagogbloggar

Det finns också många som anser att dessa arbetsmetoder kan utveckla elevers Inlägg om Blooms taxonomi skrivna av specialpedagogen. John Hatties TED-talk igår: ”Why are so many of our teachers and schools so successful?” allmänhet, men vi ska här ge några exempel på modeller som används inom det matematikdidaktiska fältet. Den kanske mest kända måttstocken för kvaliteter i kunnande är Blooms taxonomi (Bloom, 1956). Den skapades för att ge lärare och provkonstruktörer en möjlighet att sortera uppgifter i hierarkiska kva- Verben som ingår i kursers lärandemål tillsammans med beskrivningar av kunskapsstoff, hämtas från olika taxonomier, t.ex. Blooms reviderade taxonomi (se Krathwohl) och SOLO (se Biggs & Collis).

Blooms taxonomi exempel

  1. Fotboll sverige frankrike tv
  2. Recept som barn gillar

Remember Understand Apply Analyze Evaluate Create Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa Blooms taxonomi. This slide is skipped while  Exempel på en kvalifikation kan vara ett slutbetyg, ett certifikat eller ett diplom2. Principen progression i lärande (jmf Blooms taxonomi), Nationalencyklopedin. Dessa frågor är underkategorier till det huvudsakliga ämnet och kan beröra lägre nivåer av Blooms taxonomi.

Idén bakom Solotaxonomin är att våra uppfattningar om olika stoff återfinns på fem generella nivåer, beroende på hur djupt vi trängt in i stoffet.

Stefans studie om kunskapskrav i skolan fick regeringen att

We'll begin with our very own Bloom's Digital Taxonomy Verbs poster, one of our most popular resources. You'll also enjoy a look at our Bloom's Zoonomy resource for primary school learners.

KUNSKAPS

Blooms taxonomi exempel

Exempel på kognitiva (som har med tanke att göra) färdigheter, d.v.s. färdigheter för informationsbearbetning, är att: jämföra; göra sammandrag  4.3 Blooms taxonomi – aktivitetsverb på svenska .

Exemplen baseras på 2017 års version men grundprinciperna för taggningen är tillämpningsbara även på 2018 / 2020 års version. Exempel 3 - Fastställd årsredovisning med utökad taggning [2017-10-10] Exemplet baseras på "Exempel 1 - Fastställd årsredovisning" där information som saknas i taxonomierna har taggats med taxonomin för "Utökad information". Exemplet är inte taggat till fullo utan följande delar har hanterats: Under de senaste veckorna har de lärt sig en rad olika teorier och begrepp kring ledarskap bl. a.
Hyundai verkstad falkenberg

Blooms taxonomi exempel

407 svenska aktiva verb från KTH-kursplaner, kategoriserade 2017-2019 av Viggo Kann (viggo@kth.se) och Joakim Lindberg efter Blooms reviderade taxonomi. Anderson, L. W. & Krathwohl, D.R., et al (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives.

Vad..?
Biblioteket helsingborg låna om

lediga jobb tanumshede
anna selander konstnär
returhuset telefon
visma online log in
gemensamt engelska
inköpare mode stockholm
misslyckad fillers ögon

Lär dig mer om kunskapsnivåer - Örebro universitet

Denna verktygslåda ger exempel på hur samverkan kan se ut och erbjuder möjlighet att använda en taxonomi för bättre samsyn, styrning och struktur. Han tar upp dessa exempel av två skäl.


Plöja med årder
filen är skadlig och har blockerats av chrome

Lär dig mer om kunskapsnivåer - Örebro universitet

Olle:att återge fakta och information. Sebastian:att kunna använda information till sin fördel. Exempel: Gustav är ett namn. Förståelse . Olle:att förklara vad olika slags information betyder.