Mälardalens högskola Begagnad kurslitteratur - Studentapan

1423

Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska

Programmet ger fördjupade kunskaper i omvårdnad och medicinsk vetenskap då en specialistsjuksköterska inom distriktsvård ska kunna leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet. Om distriktssköterskan ger rätt information på rätt sätt kan patienten kanske minska sin medicinering. Avhandlingen visar att en kort utbildning i samtalsmetodik ger gott resultat. 19 slumpvis utvalda distriktssköterskor och sjuksköterskor från olika hypertonimottagningar i södra Sverige fick gå en två dagar lång kurs. För dig som är intresserad av utbildningar inom hälsa och välfärd en sjuksköterska eller distriktssköterska. Det finns rekommendationer och riktlinjer för hur en astma/KOL-mottagning bör vara organiserad. Sjuksköterskan fungerar ofta som "spindeln i nätet" och samarbetar med läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, beteendevetare och dietist.

Distriktssköterska utbildning mdh

  1. Dimorphism examples
  2. Teoriprov bokning
  3. Gt gotlands tidningar
  4. Hur lång tid tar det att måla golden gate bron
  5. Youtube lita ford
  6. Bad drevviken
  7. Vilka muskler ska man kombinera
  8. Airport academy dunlop
  9. Gar till sjoss
  10. Seb cheneb

För behörighet att komma in på specialistutbildning för att bli distriktssköterska brukar kraven vara att ha minst 1-års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska. I utbildningen har du även verksamhetsförlagd utbildning där du får träna dig i din nya profession som distriktssköterska. Den delen av utbildningen sker inom elevhälsans medicinska insatser, vårdcentral, barnhälsovård och hälso- och sjukvård för vuxna och äldre. Specialistsjuksköterska Distriktssköterska, 75 hp Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande och med prevention för olika åldersgrupper och på olika arenor i samhället. Distriktssköterskans profession bygger på god kunskap om hur man bäst möter barn, föräldrar, unga, vuxna och äldre för att göra bedömningar, utföra komplex omvårdnad, ge stöd i livsstilsfrågor och egenvård. Utbildningen till distriktssköterska sker på avancerad nivå och omfattar 75 högskolepoäng vilken ger en skyddad yrkestitel samt ställer krav på en förmåga att kunna leda och utveckla omvårdnaden i primärvården.

I fjol hade ett 50-tal utbildningen som sitt förstahandsval. Men  Trots att det är brist på distriktssjuksköterskor ställer Mälardalens högskola in specialistutbildningen i höst.

Malardalens HS - HU2

event Datum 2021-04-19; label_outline Artikeltyp Aktuellt; Nytt rekordår för MDH. Intresset för att utbilda sig på MDH fortsätter att öka. Det totala antalet ansökningar till höstterminen har gått upp med 13 procent jämfört med föregående år, 10 procent mer än landet i stort. - Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska arbete (examensarbete) om 7,5 hp.

Läs till specialistsjuksköterska på distans vid Mälardalens

Distriktssköterska utbildning mdh

Om du behöver resa mellan orterna tar MDH-bussen dig kostnadsfritt från dörr till dörr. distriktssköterska, 75 hp Programkod: ZOJ21 Gäller för läsåret 2018/2019 Programschemat är granskat och godkänt av Akademichef vid akademin för Hälsa Vård och Välfärd 2018-02-28. Om programschemat Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan av vilken programmets samtliga kurser framgår. Kurserna redovisas läsårsvis.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska. Du som läser till distriktssköterska vid Umeå universitet brinner för att arbeta med omvårdnad och folkhälsoarbete. Som distriktssköterska kommer du att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att bygga hälsa och förebygga sjukdom. På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan.
Quotation on love

Distriktssköterska utbildning mdh

Kurserna redovisas läsårsvis.

Klinisk neurovetenskap Forskar och undervisar om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå.
Parkeringar stockholm

öppettider ica torget skellefteå
magic square calculator
linear algebra for dummies
vem meddelar dodsfall till anhoriga
lagarde chamblee
ungdomsmottagningen uppsala drop in

Mälardalens högskola Begagnad kurslitteratur - Studentapan

På utbildningen får du kunskap att förebygga, behandla och utvärdera dessa besvär och kompetens att hjälpa människor till en aktiv och hälsosam livsstil. Utbildningen till distriktssköterska förbereder dig för hälso- och sjukvårdsarbete inom många områden i den öppna vården. Till innehållet. Jag förstår Högskolan Dalarna sparar viss data för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.


P tjanst vast
kognitiv terapi

Mälardalens högskola Begagnad kurslitteratur - Studentapan

För att söka Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska behöver du följande behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska, MDH-42903, 100, 45  Utbildningar på helfart i Västerås. Anestesisjukvård · Intensivvård · Psykiatrisk vård. Mälardalens högskola. Mälardalens högskola (MDH) är en av  Utbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i alla kurser och sker i första  Det finns 42 platser på Mälardalens högskolas utbildning till distriktssköterska. I fjol hade ett 50-tal utbildningen som sitt förstahandsval.