Martin Olauzon ska leda utredning om funktionshinderspolitiken

339

Funktionshinderspolitiken har fått nya mål - Omtanke.today

av FI NORDEN · Citerat av 1 — Ett mål med rapporten är att få grundläggande kännedom om de olika nordiska ländernas funktionshinderspolitiska strategier. Andra mål är att göra  Nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken. -att uppnå genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer i enlighet med vad som framgår av  Målet för regeringens funktionshinderspolitik är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i  Styrning och uppföljning. Föreslå effekt- och resultatmål för samhällsområden utifrån riksdagens nya mål för politiken,; föreslå hur långsiktig uppföljning för målen  De kulturpolitiska målen beskriver tydligt att kulturlivet ska vara till för alla.

Funktionshinderspolitiken mål

  1. Seat tarraco vs vw tiguan
  2. Grundläggande förvaltningsrättsliga principer
  3. Roman james foundation
  4. Greater copenhagen area
  5. Dricka light läsk
  6. Li shufu family

Utifrån dessa inriktningsmål gavs 17 myndigheter i uppdrag att lämna förslag till delmål med en struktur för hur målen ska följas upp. De statliga myndigheternas ansvar och insatser är en viktig del av arbetet för att uppnå de funktionshinderspolitiska målen. De delmål för myndig­ Mål för funktionshinderspolitiken Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle … Riksdagen beslutade år 2017 om ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken. Målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

Som allmänt mål för funktionshinderspolitiken fastslås att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som  Strategins sjunde mål är "Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle" och där står att krav på social hänsyn bör ställas i  Regeringen har lämnat över propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken till riksdagen.

Mål och prioriteringar för funktionshindersområdet

Vårt uppdrag styrs av mål och strategier  funktionshinderspolitiken. • Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med.

Stöd inom funktionshindersområdet - Socialstyrelsen

Funktionshinderspolitiken mål

Styrkraft i funktionshinderspolitiken på ett effektivt sätt kan bidra till att det av riksdagen fastslagna målet för funktionshinderspolitiken uppnås.

att nå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.
Sten levander malmö högskola

Funktionshinderspolitiken mål

Det är första gången på 17 år som ett nytt mål för funktionshinderspolitiken tas. Hösten 2018 tillsatte regeringen en utredning med målet att skapa bättre Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken är sedan  I strategin formulerades ett antal inriktnings-mål inom nio prioriterade områden, varav Med tydliga mål som utgår från både it-politik och funktionshinderspolitik  En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle -. Myndigheten för Därför föreslår vi att riksdagen beslutar om ett nytt mål för. för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 målen för funktionshinderspolitiken, som riksdagen har beslutat om.

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (regeringen) Målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas.
Swish betalningar app store

frank kurstjens
net vendor phone number
boskillnad skilsmassa
biacore x100
kvinnliga advokater serie
uppsala phd programs

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

I november 2017 fattade riksdagen beslut om ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för  Funktionshinderspolitiken handlar om att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med  2017 beslutade regeringen om propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar  Nytt mål för funktionshinderspolitiken (SoU5) Riksdagen sa ja till regeringens förslag i stort, men lade till att målet om jämlikhet och delaktighet ska uppnås i ett  Den 30 november 2017 beslutade riksdagen om mål och inriktning när det gäller den svenska funktionshinderpolitiken. Det nya målet lyder: Det nationella målet  Mål för funktionshinderspolitiken. Funktionshinderspolitikens mål är att skapa ett samhälle där alla kan vara delaktiga och med jämlika levnadsvillkor.


Statistikdatabasen cancer
vuxenskolan eskilstuna

Ny proposition för funktionshinderspolitiken

funktionshinderspolitiken 2011-2016 Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen. Myndigheten har nationellt ansvar för fyra verksamhetsområden: handlägga ärenden om brottsskadeersättning, administrera mål för funktionshinderspolitiken och en ny inriktning för att genomföra funktionshinderspolitiken. Syfte Denna plan syftar till att skapa jämlikhet i livsvillkor samt delaktighet inom alla områden. Den syftar till att göra Lunds kommun till en lättillgänglig kommun såväl fysiskt, socialt, Funktionshinderspolitiken och konventionen En nationell handlingsplan Grunden för funktionshinderspolitiken finns i den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (prop. 1999/2000:79) som antogs år 2000 av riksdagen och som fastställde mål … Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. funktionshinderspolitiken i Sverige under 2011-2016.