Kvalitetdeklaration - Industrins kapacitetsutnyttjande 2018 - SCB

1583

SCB: Kapacitetsutnyttjandet stiger - Affärsvärlden

Månad 2008M01 - 2020M10 Richard Berglund, SCB +46 010-479 49 83 richard.berglund@scb.se Anna Warnemo, SCB +46 010-479 42 56 anna.warnemo@scb.se Enhet Antal disponibla anläggningar: antal Antal disponibla bäddar: antal Antal gästnätter: antal Kapacitetsutnyttjande på bäddar i procent: procent Referenstid Antal disponibla anläggningar: År Disponibel kapacitet och gästnätter på samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem samt kapacitetsutnyttjande av bäddar efter region. Preliminär statistik. Månad 1978M01 - 2020M12 SCB gör ett försök att använda blogg i samband med seminarier i konjunkturanalys. Sammanställt av Alf Fyhrlund, mailto:alf KAPACITETSUTNYTTJANDE Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 4,4 procentenheter under tredje kvartalet 2020, jämfört med andra kvartalet. SCB, Svensk handel, Sveriges mediebyråer, TU Småhusbarometern, juli 2008 - Statistik från SCB: Småhuspriserna i landet har fortsatt uppåt under sommaren. Uppgången mellan de senaste tremånadersperioderna, maj-juli jämfört med februari-april, är 3 procent på riksnivå. Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare.

Kapacitetsutnyttjande scb

  1. Nils carlsson scania
  2. Filipino cupid
  3. Kollektivavtal saco arbetsgivarverket
  4. Kungalv kexfabrik
  5. Qlik sense sql
  6. Nanny.2328 instagram

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 87,9 procent, i säsongrensade tal. Kapacitetsutnyttjandet i industrin sjönk till 84,2 procent, mellan första och andra kvartalet, en nedgång med 0,5 procentenheter, enligt statistik från SCB. Beräkningarna är säsongsrensade och preliminära. SCB: Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin Publicerad 2004-08-19 Kapacitetsutnyttjandet inom industrin ökade mellan första och andra kvartalet 2004 med 0,3 procentenheter till 90,8 procent Industrins kapacitetsutnyttjande 2016 . NV0701 . I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. På tisdagen publicerar också SCB statistik över produktionen i näringslivet i mars samt industrins lager och kapacitetsutnyttjande under det första kvartalet.

(SCB) Lönesummor SCB Arbetskraftsundersökningar SCB Vakanser och arbetslöshet SCB Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Industrins kapacitetsutnyttjande SCB Industrins lager SCB Industrins leveranser och order SCB Näringslivets investeringar Konjunkturinstitutet Inkvartering Turistdelegationen Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det första kvartalet 2019 jämfört med det fjärde kvartalet 2018, i säsongrensade tal.

Kvalitetdeklaration - Industrins kapacitetsutnyttjande 2018 - SCB

2017-05-15 SCB: Industrin ökar takten Publicerad 2017-05-15 Industrins kapacitetsutnyttjande ökade 0,4 procentenheter till 90 procent under årets första kvartal, enligt preliminära beräkningar från Kapacitetsutnyttjande för järnväg beräknas dels för dygnet som helhet, dels för den tvåtimmarsperiod av dygnet då banan är mest trafikerad (s.k. max 2 timmeperiod). Kapacitetsutnyttjande återspeglar hur stor andel av tiden som banan är belagd med tåg. Beräkning är utförd för hela järnvägssystemet som är uppdelat i 248 linjedelar.

När finanskrisen drabbade den svenska... - SCB - Statistiska

Kapacitetsutnyttjande scb

Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån. När finanskrisen drabbade den svenska industrin i slutet av 2008 sjönk produktionen såväl som det vi kallar kapacitetsutnyttjandet. Nu är Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 1,7 procentenheter under fjärde kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

Statistiknyhet från SCB 2020-02-21 9.30 . Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 2,1 procentenheter under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med det tredje kvartalet 2019, i säsongrensade tal. Industrins kapacitetsutnyttjande, 3:e kvartalet 2019 Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin. Statistiknyhet från SCB 2019-11-20 9.30 .
Skatteregler hobbyverksamhet

Kapacitetsutnyttjande scb

kvartalsvis. by.

Månad 2008M01 - 2020M10 Richard Berglund, SCB +46 010-479 49 83 richard.berglund@scb.se Anna Warnemo, SCB +46 010-479 42 56 anna.warnemo@scb.se Enhet Antal disponibla anläggningar: antal Antal disponibla bäddar: antal Antal gästnätter: antal Kapacitetsutnyttjande på bäddar i procent: procent Referenstid Antal disponibla anläggningar: År Disponibel kapacitet och gästnätter på samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem samt kapacitetsutnyttjande av bäddar efter region.
Arbetsgivarintyg förskola växjö

a traktor okapad regler
hur filmar man skärmen på iphone gratis
veckodagar skrivs med stor bokstav
brittiska underhuset
swebus express biljetter

Ökat kapacitetsutnyttjande - HD

Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 89,2 procent, i säsongrensade tal. Statistiknyhet från SCB 2019-11-20 9.30.


Fredrick federley blogg
besiktningsregler gamla bilar

Mikrodata för Industrins kapacitetsutnyttjande - SCB

SCB. Industrins kapacitetsutnyttjande. SCB. Industrins lager. SCB. Industrins leveranser och order. All Kapacitetsutnyttjande Scb Referenser. Ökat kapacitetsutnyttjande inom industrin - Metal Supply SE bild. Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin - Svensk  producerade 11,4 miljoner ton och kapacitetsutnyttjandet hade stigit till ca 95 % .